EVIČKA - evidenční program poradenských sociálních služeb

Určen pro ambulantní služby - poradenství, krizovou pomoc.

ON-line program nabízí možnost evidence klientů a výkonů (včetně náplně výkonu), zadávání individuálního plánu a osobního cíle a statistiky počtu výkonů a klientů za určité období v rámci jednotlivých služeb či zařízení.

Možnosti programu podrobněji:

 • Zadání nového klienta
 • Editace klienta
 • Informace o provedení ústní dohody s klientem
 • Vedení individuálního plánu klienta
 • Stanovení osobního cíle klienta
 • Průběžné hodnocení individuálního plánu klienta
 • Možnost ukončení práce s klientem
 • Zobrazení seznamu všech klientů
 • Možnost setřídit seznam podle jména, data zadání, data posledního výkonu
 • Možnost odfiltrovat klienty ukončené
 • Možnost odfiltrovat klienty bez uzavřené dohody
 • Seznam výkonů – komu, kdo, kdy, délka výkonu, typ výkonu, téma výkonu
 • Možnost setřídit výkony podle kterékoliv položky
 • Automatické zaznamenání zadavatele výkonu
 • Možnost výkony editovat
 • Statistiky dle klientů, výkonů, odborníků, časových rozmezí
 • Možnost definovat vlastní typy výkonů a témata výkonu
 • Možnost definovat nutnou délku výkonu - dělení výkonů na kontakty a výkony

Stupňovitá struktura:

 • majitel – vidí klienty, výkony a statistiky všech středisek – zadává správce středisek. Definuje názvy výkonů a kontaktů. Počet středisek dle domluvy. (např. vedoucí organizace)
 • správce – vidí klienty, výkony a statistiky svého střediska. Zadává zapisovatele – počet víceméně neomezen. Definuje povinnou minimální délku výkonu. (např. vedoucí střediska)
 • zapisovatel – vkládá klienty, výkony, individuální plány. Vidí statistiky svých klientů a výkonů. (např. odborník – sociální pracovník, psycholog, právník,..)

Manuál jak nakládat s programem naleznete zde.

Výhody on-line verze programu oproti pevné instalaci na 1 počítač:

 • průběžná aktualizace a plynulé zavádění dalších funkcí programu dle požadavků uživatelů.
 • možnost okamžitě řešit problémy programu.
 • možnost zadávat data z různých počítačů na různých místech.

ZAJIŠTĚNÍ

 • jděte na ZABEZPEČENÍ
Poslední aktualizace 21.1.2020